BR1M diilhamkan oleh BNM pada 2011, Zeti Gabenor bank ketika itu.

Oleh : Editorial TTKM

Semalam Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir mengatakan BR1M akan dikurangkan sedikit demi sedikit sebelum dihentikan selain menyatakan beberapa alasan betapa beliau tidak menyenangi program pemberian wang tunai kepada rakyat tersebut.

Antaranya adalah ia  menggunakan ‘wang curi’, memanjakan rakyat, ‘membeli ‘rakyat, selain  mampu membankrapkan negara. Tak cukup dengan itu, Tun juga mengatakan rakyat tidak perlu diberikan wang tanpa bekerja dah perlu membuang tongkat dan bediri di kaki sendiri.

Kami mendapati dakwaan Tun Dr Mahathir itu adalah sangat dangkal, emosi dan tiada langsung berasaskan fakta. Beliau sebenarnya memang tidak menyukai apa-apa polisi pemberian wang tunai kepada rakyat sejak dulu lagi kerana beliau memegang ideologi neo liberalisme. Apatah  lagi kini kerajaan menghadapi kekurangan pendapatan sebanyak RM20 billion apabila SST menggantikan GST.

Sebenarnya, BR1M diilhamkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) sendiri pada 2011 setelah BNM menjalankan penyelidikan mengenai mekanisme subsidi semasa dan juga rangkaian keselamatan sosial di negara-negara lain. Ia dilakukan apabila kerajaan BN ketika itu melakukan program rasionalisasi subsidi, dimana beberapa subsidi dihentikan kerajaan.

Berikut merupakan terjemahan oleh TTKM, soal jawab BNM dengan Bernama mengenai kewajaran BR1M seperti yang disiarkan di laman web BNM pada 03 Mar 2018. (Jawapan BNM warna biru)

bank negara.JPG
Tangkap layar laman web BNM.

Dari mana Idea BR1M ini datang?
Adakah BR1M satu-satunya model atau ada sebarang cadangan seumpamanya? Jika ya, kenapa ia dipilih?

Idea BR1M ini mula-mula dirumuskan pada Taklimat Lembaga Pengarah BNM kepada Perdana Menteri (Najib Razak) pada Mac 2011. Cadangan ini dipertimbangkan dan dibincangkan dengan teliti dalam mesyuarat Majlis Ekonomi pada bulan Mac dan Ogos 2011. Pada dasarnya, cadangan itu adalah untuk membantu kumpulan yang layak secara langsung setelah Subsidi selimut (blanket subsidi) kerajaan secara beransur-ansur dikurangkan.

Sebelum pengenalan BR1M pada tahun 2012, Kerajaan telah pun menuju ke arah penyatuan fiskal, yang termasuk rasionalisasi subsidi. Bagaimanapun, tidak terdapat kewujudan mekanisme lain untuk membantu golongan miskin dan terdedah yang terjejas oleh perkara ini. BR1M bertujuan menjadi bantuan langsung dan disasarkan kepada kumpulan berpendapatan rendah untuk meringankan tekanan yang timbul daripada rasionalisasi subsidi. Dalam hal ini, mekanisme pemindahan tunai dilihat sebagai langkah pertama yang kritis ke arah pembaharuan yang lebih mendalam dalam sistem kebajikan negara dan perlindungan sosial. Oleh itu, Bank memajukan cadangannya kepada Kerajaan untuk membantu golongan yang terdedah.

2. Adakah Bank Negara Malaysia menjalankan sebarang kajian sebelum diperkenalkan pada tahun 2012? Jika ya, berapa banyak kajian yang dilakukan dan bagaimana ia dijalankan?
Adakah BR1M dimodelkan dari mana-mana negara lain? Jika ya, adakah Bank Negara Malaysia memetiknya dan menerangkan bagaimana ia berfungsi untuk negara-negara lain?

Bank telah menjalankan penyelidikan mengenai mekanisme subsidi semasa dan juga rangkaian keselamatan sosial di negara-negara lain.

Telah didapati subsidi yang meluas, harga dan kawalan harga yang ditadbir telah mencipta ketidakcekapan dan ketegaran yang mendalam yang menghalang ekonomi daripada menyesuaikan diri dengan realiti global dan domestik.

Bank juga mendapati mekanisme subsidi dan harga kawalan yang ada telah menanggung kos fiskal yang besar, dan ia boleh menjejaskan kedudukan kewangan Kerajaan dalam jangka masa panjang. Sama pentingnya, rejim subsidi yang sedia ada adalah regresif kerana mekanisme tersebut tidak mensubsidi orang kaya, lebih daripada orang miskin. Kos subsidi selimut (blanket subsidy) kepada ekonomi adalah sangat besar.

Memandangkan keadaan semasa, BR1M diperkenalkan untuk memberi bantuan langsung kepada kumpulan sasaran yang terdedah dengan cara yang lebih berkesan dan cekap.

3. Apakah maklum balas yang diperoleh BNM pada BR1M dari pelaksanaannya sehingga kini? Adakah peruntukan BR1M mencukupi?

Di peringkat isi rumah, BR1M membantu kumpulan berpendapatan rendah dalam mengurangkan tekanan daripada rasionalisasi subsidi.

Ia telah menyokong penggunaan dan pertumbuhan kerana kecenderungan marginal golongan berpendapatan rendah adalah tinggi. Jangka masa BR1M juga menyaksikan pelarasan secara beransur-ansur dan penjujukan subsidi dan kawalan harga. Dengan penurunan harga yang lebih sedikit, ekonomi juga menjadi lebih fleksibel dan lincah dalam menyesuaikan diri dengan kejutan, dan oleh itu memberikan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan yang mapan.

4. Terangkan subsidi sasaran dan mengapa pengendalian sebelumnya dianggap cacat?

Subsidi disasarkan adalah satu bentuk pemindahan terus dari Kerajaan kepada kumpulan yang mudah terjejas untuk meringankan beban kewangan mereka. Dalam rejim subsidi selimut sebelumnya, setiap segmen masyarakat, tanpa mengira latar belakang kewangan mereka, berhak mendapat subsidi yang sama. Oleh itu, ia adalah sistem tidak seimbang. Satu contoh subsidi selimut adalah subsidi bahan bakar yang kemudiannya digantikan oleh sistem terapung terurus pada tahun 2014. Kajian berdasarkan Pengagihan Perbelanjaan Isi Rumah 2009/2010 menunjukkan bahawa 20% isi rumah terkaya menerima 42% besar subsidi . Sebaliknya, 20% isi rumah yang paling miskin menerima hanya 4% daripada subsidi minyak. Ini disebabkan oleh isi rumah kaya yang memiliki kereta lebih banyak dan lebih besar, dan oleh itu memakan jumlah bahan api yang lebih besar. Oleh itu, sistem subsidi selimut adalah alat yang kurang berkesan untuk memastikan manfaat harga bahan api rendah meluas dan inklusif. Ini memerlukan langkah-langkah yang lebih disasarkan untuk menggantikan sistem subsidi selimut.

5. Adakah pembahagian BR1M untuk memanjakan rakyat?

BNM mengemukakan cadangannya mengenai BR1M, memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertimbangan ekonomi yang membantu golongan miskin dan memastikan subsidi yang disasarkan lebih efisien dan berkesan dilaksanakan.

6. Adakah BR1M dapat bertahan? Bolehkah BNM menerangkan sama ada ia akan diteruskan atau jika ada tarikh akhir untuk model sedemikian apabila Bank Pusat memetiknya?

Untuk BR1M berfungsi dengan cekap, penambahbaikan berterusan diperlukan:

Di peringkat kemasukan, pemindahan tunai harus diprioritaskan untuk kumpulan yang benar-benar terlupa dan terdedah.
Sama pentingnya bagi penerima BR1M untuk menamatkan pengajian berpendapatan rendah dari masa ke masa.
Kelestarian BR1M bergantung kepada menggerakkan kumpulan berpendapatan rendah untuk memecahkan kitaran kemiskinan antara generasi yang ganas dan bergerak ke atas tangga pendapatan. Untuk berbuat demikian, BR1M dapat dipertingkatkan dengan memastikan terdapat mekanisme keluar, dengan menghubungkannya dengan program promosi untuk meningkatkan modal insan dan produksi.

Di negara-negara lain (contohnya Amerika Syarikat dan Amerika Latin), beberapa bentuk syarat-syarat bersyarat mengenai pendidikan dan penjagaan kesihatan dilampirkan kepada pemindahan sosial. Memandangkan perubahan struktur (seperti penuaan penduduk, mengubah pekerjaan pekerjaan akibat teknologi, dan pergeseran dalam fabrik sosial) sudah berlaku dalam masyarakat kita, kita perlu memastikan rangka kerja perlindungan sosial yang komprehensif untuk masa depan. Dalam jangka masa panjang, sebarang program bantuan tunai hanya boleh membentuk satu bahagian sistem keselamatan sosial negara yang lebih komprehensif.

Secara kritikal, sistem keselamatan sosial tidak harus menimbulkan pergantungan terhadap kebajikan negeri atau mencemarkan orang miskin, tetapi memperkuat dan membina kapasiti isi rumah. Dasar fiskal, struktur dan sosial yang lebih luas termasuk dalam pasaran buruh dan pendidikan, merupakan kunci dalam membentuk tahap dan liputan perlindungan rangka kerja sosial. Rangka kerja holistik bagi sistem keselamatan sosial negara akan bergantung kepada tiga tonggak utama: perlindungan, pencegahan dan promosi . Sekurang-kurangnya, untuk perlindungan, harus ada apa yang dikenali sebagai “lantai perlindungan sosial”, yang termasuk BR1M atau sebarang bentuk keselamatan pendapatan lain yang disasarkan kepada golongan miskin, pendapatan rendah dan kumpulan terdedah.

Dari segi pencegahan, yang memberi tumpuan kepada insurans sosial (termasuk insurans pencen dan pengangguran), Sistem Insurans Pekerjaan yang baru diperkenalkan adalah satu langkah ke arah yang betul. Yang penting adalah untuk melengkapkan sokongan pendapatan dengan aspek promosi, yakni alat dan peluang untuk rakyat Malaysia mendapat akses kepada pekerjaan yang berkualiti, kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih tinggi. Akhirnya, langkah-langkah ini ke arah sistem keselamatan sosial yang lebih menyeluruh memerlukan kedudukan fiskal dan pengurusan yang kukuh.

-TTKM-

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.