Automatik tangguh bayar pinjaman 6 bulan- Bank Negara

KUALA LUMPUR, 24 Mac: Moratorium automatik kepada pembayaran pinjaman akan dibenarkan  kepada individu dan SME, satu langkah tambahan yang diambil oleh Bank Negara Malaysia untuk meringankan beban perniagaan dan isi rumah yang akan terkesan dengan wabak Covid-19.

Dalam satu surat kepada bank komersil, Bank Negara menyatakan langkah tersebut yang akan berlangsung selama 6 bulan.

Tambah surat tersebut, institusi perbankan akan dibenarkan untuk memberikan moratorium automatik terhadap semua pinjaman/pembayaran ulangan pinjaman/ (kecuali terhadap baki kredit kad) kepada individu dan peminjam SME bermula efektif 1 April 2020.

Walau bagaimanapun, perkara ini hanya dibolehkan untuk pinjaman yang tidak tertangguh melebihi 90 hari pada April 2020, dan didenomasikan dalam ringgit malaysia.

“Institusi perbankan harus menyediakan individu dan SME dengan maklumat yang mencukupi tentang bagaimana pinjaman atau pembayaran balik yang ditangguhkan akan diuruskan selama masa moratorium dan pilihan bagi peminjam / pelanggan untuk melanjutkan pembayaran / pembayaran setelah masa moratorium, terutama jika mereka mengira bahwa mereka masih dapat menghadapi beberapa masalah pembayaran balik pembayaran / pembayaran berjadual, ” – Bank Negara Malaysia.

Bagi baki kad kredit yang belum dijelaskan, BNM berkata institusi perbankan akan menawarkan kepada pelanggan pilihan untuk menukar baki kad kredit mereka kepada pinjaman / pembiayaan jangka masa tidak melebihi tiga tahun dan kadar faedah / keuntungan berkesan tidak melebihi 13% setiap tahun. -Buletin TTKM-

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.